Etnowyprawka malucha w Muzeum Etnograficznym

Zajęcia historyczno-społeczne dla dzieci

Nauki humanistyczne i społeczne, Plastyka, technika i sztuki wizualne
Stare Miasto-Centrum

Duża część aktywności pozaszkolnej w Toruniu dedykowana jest starszakom. Ale bez obaw, Muzeum Etnograficzne wychodzi naprzeciw potrzebom najmłodszych. Podczas cyklu zajęć opiekunowie wprowadzają dzieci w fascynujący świat polskiej kultury ludowej przez rozmaite zabawy, których celem jest poznawanie świata, zdobywanie nowych umiejętności oraz poszerzanie kompetencji społecznych. Spotkania zorganizowane są w taki sposób, aby przybliżyć dzieciom elementy dawnej wiejskiej codzienności. Dlatego nie brakuje na nich tradycyjnych materiałów i surowców takich jak ziarna zbóż, glina, naturalne materiały czy drewno. Zabawom towarzyszą ludowe piosenki, wyliczanki oraz zabawy wokalne, które były nieodzownym elementem chłopskiej kultury. Cykl spotkań jest też doskonałą okazją na spędzenie czasu z pociechą, ponieważ zajęcia dedykowane są dzieciom razem z opiekunami.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w dwóch turach. Pierwsza dedykowana jest dzieciom od 6 do 20 miesięcy, a druga od 21 miesięcy do 3 lat. Prowadzącą zajęcia jest pani Olga Kwiatkowska.


U.Z.

Oferta aktualna na sierpień 2021.

Źródło zdjęcia: strona FB i www.

ul. Wały gen. Sikorskiego 19